Термопомпен Бойлер

Системата за отопление на гореща вода с инверторен термопомпен бойлер на www.SolarBG.net има над 300-400% по-висока ефективност от традиционния бойлер с електрически нагревател. Тази висока ефективност се получава от икономичната работа на топлопренасяне с термопомпа въздух вода.

Термопомпи, Термопомпен Бойлер, Термопомпи Въздух ВодаНашата отоплителна инсталация за големи количества БГВ предлага икономично отопление на ток за най-различни по големина водосъдържатели - бойлери, басейни, топлинни акумилатори и др. 

Нашият термопомпен бойлер е изпълнен с инверторен чилър, оразмерен според консумацията на обекта и специален компактен хидробокс за връзка на термопомпата с водосъдържателя. С инверторната термопомпа въздух вода целим да постигнем температура на водосъдържателя от 5-10°С (вода от чешмата) до 45°С за 24ч.

По този начин постигаме много по-ниски сметки за БГВ. Също така електрическата мрежа на домът Ви не се натоварва от големите мощности на нагревателя както при стандартен бойлер.

Пример:

Имаме хотел с капацитет за 100 души едновременно. Средно, човек използва 50л на ден за изкъпване. Това ще рече, че ни трябва водосъдържател с обем 100х50л = 5000л, за да покрием нуждите си.

За да загреем този обем, до температури подходящи за къпане, са ни необходими около 205kW топлинна енергия. 

При днешните цени, ако загреем водата с електрически нагреватели, ще изхарчим 205kW ел. енергия. Това прави около 33лв/ден при днешните цени на ел. енергия.

Ако загреем водата с газово котле ще изхарчим 205kW топлинна енергия, която към днешните цени ще излезне около 27лв/ден.

Ако имаме превилегията да загреем водата от ТЕЦ, пак ще изхарчим 205kW топлинна енергия и това ще ни струва около 25лв/ден.

При загряване на водата с инверторна термопомпа имаме коефициент на полезна работа(COP) над 3,60. Това ще рече, че за да загреем водата са ни нужни 3,6 пъти по-малко kW ел. енергия или 205/3,6 = 57kW. Това прави сметката за загряване на 5000л вода - около 9,2лв/ден.

Казано иначе, нашата инверторна термопомпа, може да спести на притежателя на хотела между 5600-8600лв/годишно !