Проточен Термопомпен Бойлер

Технологията за термопомпен бойлер може да бъде още по-ефективна, като се вземе пример от конвенционалните системи за топла вода с електрически нагреватели. Еволюцията в тези технологии е стигнала до там, да не се загрява голям обем вода за продължително време със слаб нагревател, а обратното - при налична консумация да се загрява малък обем вода в реално време, с голям нагревател. Положителното от тези системи е, че крайните сметки за топла вода спадат с близо 30%, понеже отпадат загубите от водосъдържателя. Отрицателното при нормалните проточни бойлери е, че мощните им нагреватели имат голям стартов ток и в много случаи е невъзможна нормалната им експлоатация.

Термопомпи, Термопомпен Бойлер, Термопомпа Въздух ВодаВ www.SolarBG.net разбираме необходимостта от икономично решение за бързо и икономично затопляне на битова гореща вода. Предлагаме на Вашето внимание нашите решения за проточен термопомпен бойлер, където вместо да загряваме топлата вода в голям водосъдържател и с малка термопомпа, правим обратното. Загряваме малък буферен съд с мощна и инверторна термопомпа

Заместваме необходимостта от закупуване на голям водосъдържател, с необходимостта от по-мощна термопомпа, за да подгреем водата в реално време.

Заместваме конвенционалният ел. нагревател с такъв (инверторна термопомпа въздух вода), който харчи 3-4 пъти по-малко и намаляме сметките за топла вода 3-4 пъти.

Нашите термопомпи са инверторни и стартират плавно, до достигане на заданието. Те регулират автоматично мощността си според консумацията на топла вода.

Премахвайки големия водосъдържател, премахваме и големите му загуби на топлина. Така крайните сметки за подгряване на топла вода падат с близо 30%.